danova evidencia 2

Daňová evidencia

Podnikanie a firma

Ako účtovať a aké účtovníctvo si vybrať? Tieto otázky si odpovedá každý živnostník a majitelia, konatelia firiem. Vybrať si môžeme z podvojného, jednoduchého účtovníctva alebo daňová evidencia.

Základy daňovej evidencie

Začne najjednoduchším účtovaním daňovou evidenciou.  Kedy môžeme účtovať v daňovej evidencií? Daňovú evidenciu môžu viesť iba fyzické osoby, ktoré si odpočítavajú skutočné daňové výdavky. Do skutočných a preukázateľných výdavkov zaradujeme: výdavky na pohonné hmoty, stravné a cestovné, zdravotné a sociálne odvody, nájom a iné výdavky podľa zamerania  a predmetu živnosti. Daňová evidencia samozrejme neplatí pre firmy a spoločnosti, ktoré musia viesť podvojné účtovníctvo podľa zákona.

Obsah daňovej evidencie

Daňová evidencia musí obsahovať presne stanovené prehľady ako: prehľad o príjmoch, daňové výdavky, hmotný a nehmotný majetok, záväzky, pohľadávky a zásoby. Prehľad o príjmoch musí byť zapísaný v časovom poradí pre určenie základu dane a doklady – faktúry, bločky musia dodržiavať stanovenú formu účtovníctva. Daňové výdavky musia byť tiež v časovom poradí s dokladmi, ktoré dodržujú podmienky účtovníctva.  Nesmieme pri daňovej evidencií zabudnúť na dátum vyhotovenia dokladu, slovné a číselne označenie, peňažné sumy a adekvátny obsah dokladov. Presná forma daňovej evidencie neexistuje a každý živnostník si zvolí vlastnú formu napríklad softvér, excel tabuľky.

Výhody daňovej evidencie

Výhoda daňovej evidencie prináša hlavne živnostníkom, ktorý majú nízke obraty, mále množstvo dokladov a nevyplatia sa paušálne výdavky. Ďalej nemusia platiť náklady na účtovníka, nie sú účtovnou jednotkou a nemusia spracovávať účtovné výkazy.

Nevýhody daňovej evidencie

Hlavnou nevýhodou daňovej evidencie je časová náročnosť sledovania zmien a nových daňových zákonov pri neúčasti účtovníka. Zbytočné tabuľky a vedenie hmotný a nehmotný majetok, zásoby, pohľadávky a záväzky. Začínajúci živnostník zbytočne vedie zásoby, pokiaľ nemá na začiatku sklady.