dlhodobé firemné vzdelávanie

Dlhodobé firemné vzdelávanie

Partner Podnikanie a firma

Snaha zlepšiť znalosti a schopnosti zamestnancov s cieľom dosiahnutia lepších výsledkov a strategických cieľov.  Dlhodobé firemné vzdelávanie má veľa foriem a zabezpečuje veľa aspektov pracovného prostredia. Hlavne ide o základne prvky firemného vzdelávania:

Workshopy a školenia – poskytujú workshopy a školenia, ktoré zamestnancov naučia nové alebo zlepšia existujúce zručnosti.  Ponúkajú komunikačné a technické zručnosti, vedenie komunikácie a manažérske schopnosti.

Online vzdelávanie – s rozvojom technológií sa stáva veľmi populárne.  Zabezpečujú webináre, online kurzy a vzdelávacie materiály. Mentorstvo – zamestnanci majú príležitosť mať trénera alebo mentora, ktorý im ukáže cestu v rozvoji kariérnych cieľov a zručnosti.

Prečo workshopy?

Poznávajú praktické a interaktívne stretnutia alebo semináre.  Zamestnanci sa stretávajú a spolupracujú na vývoji nových zručností, riešení konkrétneho problému alebo vytváraní výstupov. Workshopy môžu zamestnávatelia využívať vo veľa oblastiach a odvetviach ako obchod, remeselné a umelecké činnosti, vzdelávanie a mnoho ďalších. Poznáme kľúčové charakteristiky workshopu ako:

Skupinové práce – vyžaduje spoluprácu zamestnancov v skupinách, kde riešia spoločne úlohy, rozprávajú sa o rôznych témach a predovšetkým sa delia o vlastné myšlienky. 

Interaktivita – zamestnanci sa zapájajú do aktívnej účasti, kde nebudú len pasívnymi pozorovateľmi ale aktívnymi účastníkmi v rôznych zábavných činnostiach.

Praktická príprava – zameriava sa na praktické cvičenia a skúsenosti. Zamestnanci vytvárajú projekty, riešia konkrétne problémy alebo experimentujú s novými nápadmi.

Inštruktori a odborníci – workshopy sú vedené odborníkmi a inštruktormi. Poskytujú zamestnancom proces vedenia a odborných znalosti.

Vzdelávačka GROW-UP zabezpečuje workshopy, ktoré riešia problémy, zdokonaľujú pracovné zručnosti, pridávajú nové nápady, podporujú tímovú spoluprácu pre rôzne ciele.

Komunikácia vyjednávaním

Dvaja alebo skupina zamestnancov sa snažia dosiahnuť dohodu alebo dohodnúť sa na určitých veciach.  Hlavným cieľom je dosiahnuť vzájomné prijateľné riešenie alebo kompromis.  Vyjednávanie je dôležitý aspekt v mnohých životných situáciách.  Ide hlavne o riešenie konfliktov osobných a pracovných situáciách, až po obchodné transakcie a medzinárodné dohody. Zabezpečujú kľúčové faktory komunikácie vyjednávaním ako aktívna komunikácia, počúvanie, vyjednávacie ciele, tvorba riešení a komunikácia záujmov, dohody a riešenie konfliktov.

Komunikácia vyjednávaním je dôležitý proces, ktorý vyžaduje empatiu, flexibilitu a schopnosť riešiť konflikty.  Kvalitné vyjednávanie obsahuje schopnosť prijatia riešenia a kompromisov, ktoré sú prijateľné pre každú stranu.