prečo zacat ako zivnostnik 2

Prečo začať ako živnostník?

Podnikanie a firma

Živnosť je najväčšia forma podnikania na Slovensku.  Samotná živnosť ponúka veľa výhod a nevýhod.  Začneme od začiatku, podmienkami prevádzkovania živností. 

Podmienky pre živnosť

Hlavné podmienky sú bezúhonnosť, dosiahnutie 18 rokov a spôsobilosť na právne úkony. Živnosti môžeme rozdeliť na voľne, viazané a remeselné. Voľné živnosti môžu prevádzkovať všetky fyzické osoby, ktoré spĺňajú všeobecné podmienky a na viazané, remeselné živnosti potrebujete ešte odbornú a technologickú spôsobilosť.   

Výhody živnosti

Výhody živnosti boli v roku 2021 jednoduché založenie, nízke daňové zaťaženie, využitie 60 % paušálnych nákladov, jednoduché účtovníctvo alebo daňová evidencia, jednoduché vyberanie príjmov. V roku 2022 alebo 2023 prichádza možná daňová reforma, ktorá zavedie zrušenie 60 % paušálnych nákladov a zavedie e-faktúry, kde zaťaží účtovníctvo živnostníkom. Stále sa hovorí a píše, ako živnostníkom treba pomáhať, ale opak je pravdou.

Nevýhody živnosti

Nevýhody sú dosť významné ako ručenie za živnosť celým svojím majetkom, aj spolu podielovým majetkom. Ďalšou dôležitou nevýhodou je veľká zaťaženosť sociálnymi a zdravotnými odvodmi.  Len v roku 2022 sa odvody zvýšia nasledovne. Odvody do zdravotnej poisťovne je 79,31 eur a odvody do sociálnej poisťovne 187,78 eur  z minimálneho vymeriavacieho základu 566,50 eur. Nevýhodou bude aj pravdepodobné zrušenie 60% paušálnych nákladov.

Založenie živnosti

Ako založiť živnosť? Môžete jednoducho osobne alebo online.  Pred založením si musíte premyslieť doležíte veci ako vaše obchodné meno, predmety podnikania a miesto podnikania. Založenie živnosti sa zabezpečuje na okresných úradoch, odbore živnostenského podnikania alebo na kontaktných miestach. Všetky informácie a ďalšie postupy zabezpečovania živnosti Vám presne vysvetlia na jednotnom kontaktnom mieste vo vašom príslušnom okrese. V prípade, že nemáte dostatok času na vybavovanie, môžete si zaplatiť a vybrať firmu, ktorá za Vás zabezpečí všetko.