ako sa zamestnať v zahraniči 2

Ako sa zamestnať v zahraničí?

Práca

Hľadať zamestnanie v zahraničí nie je jednoduché, ale za určitých okolnosti možné. Musíte splniť a dodŕžať niekoľko krokov, ktoré Vás pripravia na zabezpečenie práce v zahraničí. Aké informácie si musíme vyhľadať? Hlavne vyhľadať pracovné miesto a informácie o krajine v ktorej budete pracovať.  Zbierať informácie o požiadavkách na stanovenú prácu a pripraviť si životopis a motivačný list v jazyku danej krajiny. Nesmieme zabudnúť si vybaviť potrebne doklady  a prípadne víza pre určité krajiny.

Ako získať informácie o krajine

Vybrali sme krajinu pre prácu, ale musíme si zistiť ich zvyklosti a kultúru, pracovný trh a zamestnanie.  Ako a kde získať potrebné informácie? Ponúkame niekoľko spôsobov ako si informácie vyhľadať:

Pracovné portály a weby – krajiny EÚ majú pracovné portály, ktoré ponúkajú informácie o práci a pracovnom trhu.  Presne informujú o požiadavkách o prijatí do práce.

Diskusné skupiny a fóra – na internete je veľa fór a diskusných skupín, kde ľudia píšu a informujú o skúsenostiach a získaných požiadavkách o pracovnej pozícií v danej krajine.

Online zdroje – máme veľa internetových zdrojov, ktoré poukazujú na svetové trhy práce ako napríklad LinkedIn, Classdoor a Indeed.

Konzuláty a veľvyslanectvá – Vám môžu zabezpečiť informácie o miestnych zvykoch a pracovných vízach pre zamestnanie rôznej krajine.

Vyhľadávanie vlastnej práce v cudzej krajine

Máme veľa spôsobov ako nájsť prácu v cudzej krajine. Vyhľadávať môžete inzeráty na prácu, agentúry, kontakty, sociálne siete a pracovné portály.  Postupne si prejdeme niektoré spôsoby ako:

Zamestnávatelia na mieste – môžete sa priamo opýtať zamestnávateľa v meste danej krajine. Kontaktovať zamestnávateľov môžete osobne, telefonický alebo e-mailom.  

Miestne noviny – krajiny majú oblastné noviny, ktoré často publikujú rôzne pracovné pozície.  Často zverejňujú hlavne sezónne práce na podporu vlastných roľníkov a ovocinárov.

Firemné webové stránky – zverejňujú a publikujú na vlastných weboch potrebné pracovné pozície pre firmu alebo spoločnosť.

Pomocou agentúry – sú agentúry, ktoré hľadajú zamestnancov pre firmy v zahraničí.  Pred využitím agentúry si preverte dôveryhodnosť a spoľahlivosť danej firmy.