Práca

pracovná zmluva

Pracovná zmluva

Právny dokument ako pracovná zmluva upravuje pracovné vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Dohoda, ktorá určí presne podmienky zamestnania, práva a povinnosti obidvoch strán. Pracovná zmluva sa uzatvára písomne alebo ústne, ale odporúča sa písomná forma.  V písomnej forme sú dohodnuté podmienky záväzne  a definitívne pre obidve strany. Čo musí obsahovať pracovná zmluva? Najhlavnejšie prvky pracovnej […]

online platformy práce 21

Online platformy práce

Poznáme niekoľko svetovo známych online platforiem práce.  Môžeme sem zaradiť hlavne platformy na zamestnanie ako napríklad: Svetové platformy Indeed –  vyhľadávač pracovných miest vo svete, kde hľadáte zamestnanie podľa rôznych kritérií a svojho životopisu. LinkedIn – profesionálna sociálna sieť,  kde si vytvoríte profesionálny profi, komunikujete s odborníkmi vo svojej profesií a hľadáte vlastné zamestnanie. Monster – online platforma […]

ako sa zamestnať v zahraniči 2

Ako sa zamestnať v zahraničí?

Hľadať zamestnanie v zahraničí nie je jednoduché, ale za určitých okolnosti možné. Musíte splniť a dodŕžať niekoľko krokov, ktoré Vás pripravia na zabezpečenie práce v zahraničí. Aké informácie si musíme vyhľadať? Hlavne vyhľadať pracovné miesto a informácie o krajine v ktorej budete pracovať.  Zbierať informácie o požiadavkách na stanovenú prácu a pripraviť si životopis a motivačný list v jazyku danej krajiny. Nesmieme zabudnúť si vybaviť […]